Telekardiologia – Szybciej, Taniej, Bezpieczniej.

Z roku na rok rośnie liczba pacjentów z chorobami serca. Rozwój technologii pozwala na współpracę interdyscyplinarną informatyki, telekomunikacji i medycyny. Dzięki temu, pacjenci mogą być na bieżąco monitorowani, bez konieczności odbywania każdorazowo wizyty w ośrodku medycznym. Ograniczenie liczby wizyt lekarskich, skrócenie kolejek do specjalistów i możliwość zdalnego kontrolowania pracy serca to jedne z celów telemedycyny.

Telemedycyna jest szeroko wykorzystywana w kardiologii, już od etapu stawiania diagnozy. Pacjenci, u których tradycyjne metody diagnostyczne tj. próba wysiłkowa, echo serca, czy Holter EKG, nie wykryły przyczyny niepokojących objawów, mogą odnieść znaczące korzyści ze stosowania urządzeń służących do monitoringu pracy serca. Na świecie urządzenia te są skutecznie stosowane od wielu lat, w Polsce ta procedura nadal nie jest szeroko rozpowszechniona, chociaż elektroniczne przesyłanie danych pozwala na skrócenie czasu od wykrycia epizodu do rozpoczęcia terapii do kilku godzin.

Dużą skuteczność diagnostyczną możemy osiągnąć stosując rozwiązania telekardiologiczne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia zapobiegającego dalszemu postępowi choroby. Możemy dzięki temu skuteczniej chronić pacjentów przed powikłaniami. Rozwiązania telekardiologiczne dają duże możliwości diagnostyki i terapii pacjentów cierpiących z powodu arytmii, a co za tym idzie chronić pacjentów przed groźnymi powikłaniami arytmii takimi jak np. udar mózgu” –


 Korzyści jakie daje Telekardiologia to między innymi:

  • Krótsze kolejki do specjalistów, przy zapewnieniu stałej kontroli pacjentów będących na etapie diagnozy lub leczenia.
  • Komfort i bezpieczeństwo chorych, którzy mogą wykonywać swoją pracę, czy udzielać się społecznie.
  • Obniżenie pośrednich kosztów niemedycznych np. transportu chorych na kontrole lekarskie.
  • Możliwość szybkiej reakcji w momencie pogorszenia się stanu pacjenta.
  • Szybsza i pewniejsza diagnoza badanego.

cropped-cropped-Telecardio-logo2.jpg

 

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *