TeleCardio – szybciej, taniej, bezpieczniej

Korzyści płynące ze stosowania systemu Telecardio mają obie strony: lekarze monitorując na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów; pacjenci zyskując komfort usługi, gdyż podczas badania mogą przebywać w dowolnym miejscu np. w pracy, w domu.

Usługi TeleCardio pozwalają na zdalne monitorowanie pracy serca w czasie rzeczywistym, co realnie przekłada się na szybkość i trafność diagnozy.

System monitoringu rytmu serca odgrywa również szczególną rolę w diagnostyce migotania przedsionków.

System TeleCardio pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego umożliwia np. uchronienie pacjentów przed tak dramatycznymi powikłaniami migotania przedsionków jak udar mózgu.

Wstępne wyniki badania TeleCardio porównującego tradycyjny 24-godzinny Holter EKG z telemonitoringiem rytmu serca pokazują, że zastosowanie systemów telemetrycznych pozwala na blisko trzykrotne przyspieszenie czasu postawienia diagnozy migotania przedsionków (oraz wdrożenia właściwej terapii), równocześnie zapewniając dwukrotnie większą trafność diagnozy.

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *