NASZE USŁUGI

            Nasze usługi:

 

  • Dają poczucie bezpieczeństwa oraz pomoc w nagłych sytuacjach.

  • Zapewnią Tobie lub Twoim bliskim całodobową teleopiekę kardiologiczną.

  • Nad Państwa bezpieczeństwem czuwa zespół lekarzy kardiologów, dyżurujących 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

                 Jak działa:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Osoba, która chce korzystać z TeleCardio, najpierw musi się do nas zgłosić, abyśmy mogli wprowadzić ją do systemu.
Lekarz przeprowadza z taką osobą wywiad: pyta o choroby, dolegliwości, przyjmowane lekarstwa.

2

Wykonuje pierwsze, kontrolne badanie EKG. Te wszystkie informacje są wprowadzane do bazy komputerowej, tak żeby wiedzieć wszystko, co jest niezbędne o stanie zdrowia pacjenta. Wprowadzenie danych do systemu może się też odbyć telefonicznie.

 

3

Kiedy informacje o pacjencie zostają wprowadzone do systemu i pacjent zostanie przeszkolony w obsłudze urządzenia, otrzymuje aparat i wydrukowaną prostą, krótką instrukcję obsługi.

4

Wykonuje pierwsze, kontrolne badanie EKG. Te wszystkie informacje są wprowadzane do bazy komputerowej, tak żeby wiedzieć wszystko, co jest niezbędne o stanie zdrowia pacjenta. Wprowadzenie danych do systemu może się też odbyć telefonicznie.

 

W chwili, kiedy pacjent czuje się gorzej, martwi się o swój stan zdrowia, coś mu dolega, może o każdej porze dnia i nocy zadzwonić pod numer alarmowy i skontaktować się z dyżurującym kardiologiem.

 

Wcześniej musi jedynie podłączyć aparat – przykładając żółtą elektrodę do lewej strony klatki piersiowej, a czerwoną do prawej.

 

Następnie dzwoni pod alarmowy numer, rozmawia z lekarzem dyżurującym, na jego polecenie włącza aparat, przystawia do niego telefon i w ten sposób przesyła EKG do systemu.

 

Na miejscu EKG jest odczytywane i analizowane przez lekarza. Lekarz dyżurujący analizuje przesłane EKG pacjenta, ocenia je na tle wiadomości zawartych o pacjencie i udziela rad.

 

Czasem zaleca wzięcie dodatkowych tabletek, innym razem prosi o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć lub wzywa pogotowie ratunkowe, ale czasem tylko uspokaja pacjenta, bo okazuje się, że złe samopoczucie to jedynie wynik stresu.